Menu

Algemene voorwaarden

Gedragsregels en overige voorwaarden

Versie 4: 4 februari 2024
1 Aankomst en vertrek
1.1 U bent van harte welkom vanaf 13.00 uur. Op uw vertrekdag verlaat u de plaats voor 12.00 uur. 
1.2 U zet uw caravan en/of tent op het kunstgras. U kunt haringen gewoon door het kunstgras slaan. 
1.3 Plaats uw kampeermiddel zodanig dat de overige gasten hiervan geen overlast ondervinden. 
1.4 Het is niet toegestaan (doorgroei of plastic) matten op het gras te leggen. 
1.5 De plaats dient bij vertrek schoon en opgeruimd achter te worden gelaten. 
1.6 Het plaatsen van een party-tent is niet toegestaan. 

2 Bezoekers

2.1 U mag uiteraard bezoek ontvangen. U dient uw bezoek van tevoren op de hoogte te brengen van onze gedragregels en verzoek hen deze ook in acht te nemen. 
2.2 Voor dagbezoek brengen wij een bezoekerstarief in rekening
2.3 Uw bezoek mag tot uiterlijk 23.00 uur op het terrein blijven. 
2.4 Overnachtende bezoekers melden zich aan en betalen het normale overnachtingstarief.

3 Verkeer

3.1 Het gebruik van uw auto op het terrein is alleen toegestaan voor het brengen en halen van uw caravan/ tent. 
3.2 Auto's mogen op het terrein niet harder rijden dan 10 km/uur (stapvoets)
3.3 Tussen 23.00 uur en 7.00 uur is gemotoriseerd verkeer op het kampeerterrein niet toegestaan. 
3.4 U parkeert uw auto haaks ten opzichte van de oprijlaan.

4 Geluidsoverlast

4.1 Het is niet toegestaan om radio's, televisies of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere campinggasten
4.2 Tussen 23.00 uur en 7.00 uur geldt de nachtrust. 

5 Vuilafvoer

5.1 Wij verzoeken u om het afval zoveel mogelijk gescheiden te houden. Het reguliere huisvuil (restafval) dient u in de daarvoor bestemde semi-ondergrondse container in afgesloten vuilniszakken te deponeren. 
5.2 Oud papier kunt u kwijt in de container met de blauwe deksel.
5.3 Glas graag deponeren in de glasbak.
5.4 Grof vuil (zoals kapotte stoelen, wasrekjes, vloerkleden) dient u zelf af te voeren.
5.5 Klein gevaarlijk afval (zoals batterijen) kunt u deponeren in de rode klein chemisch afvalbak. 
5.6 Uw kampeerplaats is voorzien van een vuilwaterafvoer.  U dient het was- en afwaswater en ander vervuild water, afkomstig uit uw caravan of tent op te vangen in een emmer, of iets dergelijks. De inhoud van de emmer kunt u legen in het putje bij uw zuil of in het chemisch toilet. De inhoud mag in ieder geval niet in de bodem geloosd worden (Wet Bodembescherming)

6 Sanitaire voorzieningen

6.1 Elk toiletgebouw wordt door ons iedere dag grondig schoongemaakt. 
6.2 Kleine kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de sanitaire voorzieningen.
6.3 In het sanitairgebouw is in elk toilet toiletpapier aanwezig. 
6.4 In het sanitairgebouw mag niet gerookt worden.

7 Wasmachine & droger

7.1 In beide toiletgebouwen is een wasmachine en droger aanwezig. 
7.2 Het aantal keer dat u gebruik heeft gemaakt van de wasmachine en/of droger s.v.p. doorgeven. 

8 Huisdieren

8.1 Per kampeerplaats zijn maximaal 3 huisdieren toegestaan.
8.2 Uw huisdier dient aangelijnd zijn. 
8.3 U kunt uw huisdier buiten ons terrein uitlaten, bijv op het zandpad tegenover de camping. 
8.4 Huisdieren zijn niet toegestaan in de toiletgebouwen. 
8.5 Uw huisdier veroorzaakt geen overlast voor de andere kampeerders. 

9 Gebruik water en elektra

9.1 Wees zuinig met water en elektra

9.2 U beschikt over een aansluiting van 10 ampère (toeristische plaats)

9.3 Het campingtarief is inclusief 5 kWh verbruik per dag. Het tarief voor extra verbruik is €0,50 /kWh. Het gemiddelde verbruik is ca. 4 kWh per dag. Bij gebruik van elektrische verwarming, boiler, airco en/of vloerverwarming kan dit verbruik oplopen van 5 tot circa 15 kWh per dag.

9.4 Het elektrisch verwarmen van de voortent is niet toegestaan.

10 Sport en Spel

10.1 Kies voor het spelen een plaats met voldoende afstand van de tenten en caravans

10.2 De trampoline en duikelrekken bevinden zich op het priveterrein. Het is toegestaan hier gebruik van te maken. Er mag niet met schoenen aan gesprongen worden op de trampoline. Wij maken u erop attent dat het gebruik te allen tijde op uw eigen risico is. 

11 Brandveiligheid

11.1 Open vuur is niet toegestaan, met uitzondering van de vuurplaats in de boomgaard. 

11.2 Barbequeën is toegestaan, maar voorkom overlast voor uw medekampeerder. Denkt u eraan dat sparren bij droog weer zeer brandgevaarlijk zijn. Houd een emmer water bij de hand 

12 Gevonden voorwerpen

12.1 Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. 

12.2 Gevonden shampoo/ doucheschuim plaatsen wij in het toiletgebouw zodat de rechtmatige eigenaar het mee kan nemen. 

13 Post 

13.1 Inkomende post wordt op uw plaats bezorgd. 

13.2 De voor u bezorgde dagbladen/ tijdschriften vindt u op de balie in 't Schuurtie. 

13.3 De dichtsbijzijnde brievenbus staat aan de Dorpsstraat 9 in Gasselte. 

14 Annulering

14.1 We adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten. 

14.2 Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan Landschapscamping Sparrenhof

-Bij annulering wordt €10,00 bank- en administratiekosten gerekend. 

-Bij annulering vanaf reserveringsbevestiging tot 2 maanden voor de aankomstdatum 25% van de overeengekomen prijs.

-Bij annulering binnen 1 tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs.

-Bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs

-Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

15 Klachten

Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid op onze camping zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u toch een klacht hebben. Meld deze klacht zo spoedig mogelijk bij ons en wij zullen proberen deze zo snel en zo goed mogelijk te verhelpen.

16 Sanctie

Wij hebben het recht de overeenkomst eenzijdig met u op te zeggen. Wij kunnen u met onmiddellijke ingang  de toegang tot ons terrein ontzeggen, mits daar aanleiding toe is.