Menu

Duurzaam Sparrenhof

Zonnepanelen:

In 2010 en 2011 zijn aan de zuidkant van de camping 144 zonnepanelen geplaatst in 4 rijen. In 2017 zijn er zonnepanelen op het dak van het achterste toiletgebouw gekomen. Eind 2022 zijn er op het toiletgebouw achter de boerderij 47 zonnepanelen geplaatst. Door de toepassing van 5 zonnecollectoren op het dak van het voorste toiletgebouw wordt energie bespaard. Deze zonnecollectoren staan via een warmtewisselaar warmte af aan het water in de zonneboiler van 500 liter.  Een naverwarmer zorgt voor warm water, ook op minder zonnige dagen. 

Door deze installaties wordt circa 65% van het energieverbruik duurzaam opgewekt en wordt aanzienlijk minder CO2 uitgestoten. 

Bronwater:

In beide sanitairgebouwen worden de toiletten en de urinoirs  doorgespoeld met bronwater.

Elektrisch laden:

Sinds 2021 kunt u uw elektrische/ hybride auto opladen bij de laadpaal. Er zijn 2 oplaadpunten. 

Op deze manier dragen wij graag ons steentje bij aan een duurzamere leefomgeving.